Dovede se muž postarat o domácnost?

Dovede se muž postarat o domácnost? post thumbnail image


Je dané, i když ne oficiálně, že o domácnost a péči o ní se stará žena. Možná je to díky tomu, jak bývá ve všem sehraná a daleko rychleji a šikovněji si poradí s činnostmi, které jsou potřeba doma udělat.
Muži však nejsou žádní amatéři, a pokud se rozhodnou, že se chopí tak významné aktivity, jakou je chod domácnosti, hravě si s ní dokážou poradit i sami.
muž v kuchyni

Vše je o přístupu muže

Jestli muž přistupuje k starostlivosti o dům a domácnost s tím, že je to jeho práce, povinností se nebude nikdy bát. Možná neudělá vše tak perfektně, jak si to představují ženy, ale to ještě neznamená, že to nebude dostačující a že do jeho iniciativy nevloží všechnu energii a sílu.
Ve skutečnosti bohatě postačí samotný přístup muže, k tomuto úkolu. Pokud tedy bude chtít a v neposlední řadě mít zájem o to, aby doma vše fungovalo a bylo hotové tak, jak má, bez problémů se do toho pustí a splní svůj úkol na sto procent.

Proč se to považuje za podivnost?

Z jednoho zásadního důvodu, je muž v domácnosti pokládaný za „něco extra“ a možná i trochu podivína. Je to proto, že společnost už roky jasně udává role, které jsou typické pro muže a povinnosti, které naopak náleží ženám.
ruka v košili

Pochopitelně je pak jakákoliv změna, která vybočuje ze stanovených pravidel netypická a pokládaná za zvláštní.
Není však pravdou, že muž není schopný toho, aby se postaral o vše i sám, bez pomoci jeho něžné polovičky. Řada mužů zvládá úklid, vaření a péči o děti s přehledem a je neuvěřitelné, že i s větším klidem než ženy. Možná je to tím, že si každou jejich předem stanovenou činnost nemají potřebu plánovat a organizují si čas dle svých vlastních možností.
A některé ženy by si z nich měly vzít příklad, s jakou lehkostí a nadhledem lze fungovat v domácnosti i bez věčných narážek na to, jak je to náročné.

Jsou takoví muži zženštilí?

Automaticky být samozřejmě nemusí! Každý muž ví, kam sahá jeho mužnost a co je pro něho mužné natolik, aby se nenechal vtáhnout do názoru, že je ženský typ. I chlap dovede fungovat tak, aby zvládl ženské práce i bez toho, aby ztratil jeho mužnou stránku.
A nutno říct, že je to pro velké množství žen nesmírně přitažlivé a sexy.

Podobné příspěvky