GPS monitoring vozidel

GPS monitoring vozidel post thumbnail image

Global Positioning System je satelitní systém, skládající se z 24 satelitů, obíhajících kolem Země, který slouží k poměrně přesnému určení polohy na zemském povrchu. Příjem signálu ze satelitů je bezplatný, systém provozuje Ministerstvo obrany USA. Podmínkou pro dobrý příjem signálu je výhled GPS antény na oblohu.
S využitím satelitních systémů při určení aktuální polohy a rychlosti vozu, zaznamenávání jimi ujetých tras s následným vytvořením Knihy jízd, je spojeno i využití dalších provozních údajů. kamion dopravaOnline můžeme na digitální mapě sledovat jednotlivá vozidla, skupiny vozidel nebo všechna vozidla současně. Je možné zaznamenávat a dále zpracovávat informace o přestávkách v jízdě, stavu paliva v palivové nádrži a tankování vozidla, zatížení náprav, teplotě v přepravním prostoru a další volitelné technické parametry. Využívá se také automatické upozornění při překročení státní hranice nebo při opuštění předem vymezeného prostoru. Při použití vhodného softwaru je možné automaticky vypočítat cestovní náhrady pro řidiče i srážky za soukromé jízdy.parkoviště nákladní vozy
GPS zařízení lze po připojení určitých čidel využít i jako sofistikovaný zabezpečovací systém, který může majitele vozu online informovat o jeho neoprávněném otevření, startování motoru nebo otevření kapoty. Může mít vlastní zdroj energie, není pak závislé na akumulátoru vozidla a funguje i po jeho odpojení.
Data, která jsou na serveru k dispozici, může efektivně využít jak firma nebo dispečer, tak i řidič, prostřednictvím aplikací. Aplikace Hello D Rmc-systém zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi dispečinkem a řidičem. Vytváří přehled o provozu vozidla a výkonu řidiče, přehled o jeho způsobu jízdy i o době odpočinku. Dispečer může řidiči odeslat konkrétní trasu místa vykládky nebo nakládky. Obecně lze říci, že kontrolou provozu vozidel a kontrolou řidiče lze u firemních vozidel snížit jejich provozní náklady až o 20 procent.

Podobné příspěvky