Vydejme se za hranice všedních dnů k břehům Berounky

Vydejme se za hranice všedních dnů k břehům Berounky post thumbnail image

Řeka je nejčastěji splouvána v dolním úseku mezi Berounem a Černošicemi. Protéká tudy zajímavou přírodní scenérií skalisek, které jsou součástí přírodní rezervace s názvem Tetínské skály. V úseku pouhých pěti kilometrů budete míjet řadu zajímavých úkazů, např. Barrandovu jeskyni, lom Alcazar, vyhlídkové terasy zříceniny hradu Tetín, Petzoldův lom a pochopitelně nejznámější památku ze všech – hrad Karlštejn. Nedaleko odtud se Berounka vlévá do Vltavy a svou pouť vodáci končí obvykle v Dobřichovicích.
řeka berounka

Neprávem opomíjený horní tok

My bychom vás však chtěli pozvat na horní tok, méně navštěvovaný, přesto neprávem opomíjený. Plavbu zahájíme v Chrástu u Plzně na nenápadném tábořišti za Dolanským mostem, odkud řeka poměrně svižně meandruje v údolí bývalého hradiště Kozel. Podél Spáleného mlýna doplujeme k Valentovskému mlýnu s výhledem na hradiště Strápole a Nadryby. Ta jsou součástí přírodního parku s názvem Horní Berounka, se zajímavou dominantou hory Chlum a Kříšského vodopádu nad Korečnickým potokem. V těchto místech se zastavil čas, v malé vesničce Nadryby je dokonce stále v provozu přívoz pro osobní automobily – služba na českých řekách poměrně nevídaná. Vodáci se tu často utáboří, nebo popojedou k vesnici Darová, kde lze nouzově přespat na břehu smíšeného lesa.
hrad karlštejn
Následuje velmi malebný úsek zalesněných plání vyplněných loukami, který je dokonce doplněn dvěma naučnými stezkami. Jedno z nejkrásnějších míst na Berounce je údolí pod Žíkovským mlýnem podél zříceniny hradu Libštejn až k tábořišti před obcí Liblín.
podzimní krajina
Vodáci tu bývají často překvapeni rozmanitostí krajiny, hluboké lesy střídají remízky a prostorné louky uzavřené skalisky zasahujícími až k vodní hladině. Velmi zajímavé je sledovat pohyb slunce na obloze a jeho odraz v barevných křemičitých a vápencových Třímanských skalách poblíž Rakoluské rybárny, cestou k jezu u obce Bohy a Podkrašovskému mlýnu.
Plavbu je možné uzavřít pod zříceninou hradu Krašov nebo popojet do obce Zvíkovec, odkud je velmi dobré dopravní spojení do Rakovníka, případně směrem k plzeňské dálnici do Hořovic.

Podobné příspěvky